Ustawa 2.0 | Obowiązek przyporządkowania kierunków studiów do dyscyplin

Zgodnie z art. 214 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnie mają czas do 1 października 2019 r., aby przyporządkować kierunki prowadzonych studiów do dyscyplin naukowych lub artystycznych. Konieczne jest również wskazanie dla każdego kierunku procentowego udziału dyscyplin, w których zgodnie z programem kształcenia uzyskiwane są na tym kierunku efekty kształcenia. Suma udziałów musi być równa 100%.

Dyscypliny zostały usystematyzowane na nowo w ramach całościowej reformy, znanej pod nazwą Konstytucja dla Nauki. Obowiązujący od 1 października 2018 r. podział można zobaczyć tutaj.

Narzędzia analityczne systemu Sylabus pozwalają automatycznie wygenerować raporty prezentujące procentowy udział dyscyplin dla prowadzonych kierunków studiów.

W jaki sposób?

Najpierw, w panelu administracyjnym należy przypisać dyscypliny do kierunku:

Następnie konieczne jest rozdzielenie punktów ECTS między dyscypliny dla każdego przedmiotu w ramach kierunku. Dyscypliny dostępne w formularzu wypełniania sylabusa odpowiadają dyscyplinom przypisanym wcześniej do kierunku. Przyjęliśmy założenie, iż przydzielenie punktów ECTS do dyscyplin na poziomie przedmiotu odzwierciedla wagę uzyskiwanych w ramach tego przedmiotu efektów kształcenia. Robi się to podczas wypełniania sylabusa, w sekcji "ECTS":

Po uzupełnieniu sylabusów, możliwe jest wygenerowanie raportu. Konfiguracja raportu uwzględnia trzy parametry filtrujące dane: Dziedzina, Dyscyplina oraz Kierunek. Dla każdego parametru użytkownik może wskazać jeden element, wiele elementów lub wybrać wszystkie dostępne elementy:

Prezentowane dane mają charakter demonstracyjny.

Potrzebujesz więcej informacji? Chcesz zobaczyć prezentację systemu Sylabus na swojej uczelni? Zapraszamy do kontaktu.