nasza

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego udostępnionego w domenie www.sylabus.org (dalej: Serwis). Administratorem danych jest AtomScript Sp. z o.o. z siedzibą 61-706 Poznań, ul. Karola Libelta 1a/2, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000560172 (dalej: Administrator).

Zbierane dane

Serwis korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania statystyk ruchu, które jest własnością Google Inc. Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze użytkownika i umożliwiają Administratorowi analizę sposobu korzystania z Serwisu. Informacje uzyskane dzięki cookies (w tym adres IP użytkownika) są zapisywane na serwerach administrowanych przez Google Inc. Użytkownik może wyłączyć przyjmowanie cookies, konfigurując ustawienia przeglądarki internetowej. Ponadto, użytkownik kontaktujący się z zespołem serwisu Sylabus.org poprzez formularz kontaktowy udostępniony w Serwisie, pocztę elektroniczną lub telefonicznie, przekazuje dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, nazwa instytucji edukacyjnej, w której jest zatrudniony.

Wykorzystanie zebranych danych

Dane są wykorzystywane do analizy statystycznej ruchu w Serwisie oraz do kontaktu z użytkownikami. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników w Serwisie, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości Serwisu. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy użytkownikiem a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Administrator nie przekazuje zebranych w ten sposób danych podmiotom trzecim. Wyjątek stanowią dane użytkowników łamiących prawo – w tym przypadku Administrator może je przekazać organom państwowym.

Sposób kontaktu z użytkownikami

Z użytkownikami korzystającymi z adresu email serwisu Sylabus.org lub formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie Administrator może skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie.

Zmiana danych osobowych

Istnieje możliwość usunięcia lub modyfikacji danych wprowadzonych przez użytkownika do formularza kontaktowego udostępnionego w Serwisie. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć.

Zabezpieczenie zbieranych danych

Serwis jest utrzymywany na profesjonalnie zabezpieczonym serwerze. Bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich.

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności w Serwisie.

Kontakt

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: AtomScript Sp. z o.o., 61-706 Poznań, ul. Karola Libelta 1a/2, nr tel.: 600 707 968, email: biuro@sylabus.org.